De risico’s van bruin worden met de barbiedrug

Poppenbenen in verschillende huidskleuren.
M.J.P. (Marjella) Eijmael
Cynthia J. Janmaat
E.M. (Noortje) Briët-Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6578
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Melanotan II, ook wel bekend als de barbiedrug, is bedoeld als middel om de huid te bruinen, zonder dat de huid wordt blootgesteld aan uv-straling. Tegenwoordig zijn melanotanbevattende producten verkrijgbaar via het internet en in sportcentra. Melanotan II is een analoog van het α-melanocytenstimulerend hormoon (α-MSH), dat de productie van eumelanine stimuleert, wat leidt tot pigmentatie van de huid. Eerder onderzoek liet zien dat melanotangebruik het risico verhoogt op nieuwe naevi, dysplastische naevi en melanomen.

Casus

Een 27-jarige man, zonder relevante medische voorgeschiedenis, komt op de Spoedeisende Hulp met sympathicomimetische symptomen. 2 uur daarvoor had hij bij zichzelf een subcutane injectie met melanotan II toegediend. Wij behandelden de patiënt met lorazepam, kaliumsuppletie en vloeistoftherapie.

Conclusie

Deze casus laat zien dat het gebruik van melanotan II niet zonder risico’s is, terwijl het middel makkelijk verkrijgbaar is via internet en sportcentra.

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Gouda: drs. M.J.P. Eijmael, anios; dr. C.J. Janmaat, aios; dr. E.M. Briët-Schipper, internist acute geneeskunde.

Contact M.J.P. Eijmael (marjella.eijmael@ghz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
M.J.P. (Marjella) Eijmael ICMJE-formulier
Cynthia J. Janmaat ICMJE-formulier
E.M. (Noortje) Briët-Schipper ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties