Benigne marker of voorloper van melanoom?

Herkenning en follow-up van de atypische naevus

Klinische praktijk
Julissa M. Cruz Gómez
Wilma Bergman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D216
Abstract

Dames en Heren,

Onder de bevolking is steeds meer aandacht voor moedervlekken. Ook de richtlijn ‘Melanoom’ adviseert alle artsen om patiënten te attenderen op risicofactoren voor melanoom. Bij lichamelijk onderzoek van een patiënt kunt u onwillekeurig worden geconfronteerd met diens moedervlekkenpatroon. Aan de hand van 2 casussen vertellen we wat u moet weten van atypische naevi.

Patiënt A, een 30-jarige man, komt bij zijn huisarts voor een ‘moedervlekkencheck’. Zijn vriendin heeft hem gestuurd vanwege de grote hoeveelheid moedervlekken op zijn romp. Er zijn geen moedervlekken die veranderen of jeuken. Ook heeft hij geen aangeboren moedervlekken. In zijn familie komen geen melanomen voor. Als tiener is patiënt enkele malen verbrand door de zon, en hij gaat af en toe naar de zonnebank in de sportschool omdat die vrij toegankelijk is.

Bij lichamelijk onderzoek zien wij een niet-zieke man met verspreid over het lichaam moedervlekken die overwegend maculeus zijn en die variëren…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Dermatologie, Leiden.

Drs. J.M. Cruz Gómez, anios interne geneeskunde; prof.dr. W. Bergman, dermatoloog.

Contact prof.dr. W. Bergman (w.bergman@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Julissa M. Cruz Gómez ICMJE-formulier
Wilma Bergman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties