Nu nog de implementatie

De richtlijn ‘Pijn bij kanker’ is er

Opinie
Bart P.M. Schweitzer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B166
Abstract

In januari 2008 is de landelijke richtlijn voor diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn bij kanker gepresenteerd. De volledige richtlijn is te vinden op www.cbo.nl (in rechter kolom klikken op ‘overzicht richtlijnen’, en dan kiezen voor ‘pijn bij kanker’). Bij de presentatie was er ruime belangstelling van de pers. Zowel de meningen van minister Klink als die van opstellers van de richtlijn kwamen uitgebreid voor het voetlicht.

De werkgroep die de richtlijn schreef, bestond uit vertegenwoordigers van alle medische en paramedische disciplines die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn bij kanker. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en medewerkers van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO maakten deel uit van de werkgroep.

Deze richtlijn is de eerste die voor alle betrokken behandelaars vastlegt wat de stand van zaken is bij de behandeling van pijn bij…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, EMGO Instituut, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Contact Drs. B.P.M. Schweitzer, huisarts-onderzoeker (schweitz@tiscali.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 juli 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties