artikel voor onderwijs en opleiding

Pijn bij kanker

kanker
Jürgen Fleisch
Albert Dahan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1447
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

De figuur bij dit artikel is niet correct. Hieronder staat de juiste figuur.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Overzicht van te behalen accreditatiepunten

Samenvatting

  • Patiënten met kanker ervaren vaak pijn die een duidelijk negatief effect heeft op hun dagelijks leven.
  • Deze pijn kan veroorzaakt worden door het ziekteproces, maar kan ook gerelateerd zijn aan de behandeling, zoals zenuwpijn door chemotherapie, chronische pijn na chirurgie of postamputatiepijn.
  • In dit leerartikel beantwoorden wij verschillende vragen over pijn bij kanker die zijn gesteld door huisartsen en internisten.
  • De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het meten van pijn, de behandeling van kankerpijn met opiaten, opiaatbijwerkingen, adjuvante medicatie, barrières die behandeling van pijn bij kanker bemoeilijken, opiaattolerantie en verslaving en interventionele therapie.
  • De behandeling van pijn bij kanker moet multidisciplinair worden aangepakt, met een centrale rol voor de patiënt.
  • U kunt voor onderwijsdoeleinden een powerpointpresentatie downloaden met de kernpunten van dit artikel samengevat.  

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Leiden.

Dr. J. Fleisch, anesthesioloog en pijnbestrijder; prof.dr. A. Dahan, anesthesioloog en experimenteel pijnonderzoeker.

Contact prof.dr. A. Dahan (a.dahan@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jürgen Fleisch ICMJE-formulier
Albert Dahan ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen

Gerelateerde artikelen

Reacties