Artikel voor onderwijs en opleiding

Pijn bij kanker

Een tak met stekels
Marieke D. Hellinga
Marieke Niesters
Albert Dahan
Jürgen Fleisch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7768
Abstract

Dit artikel is een actualisatie van een eerder verschenen nascholingsartikel over pijn bij kanker (D1447). In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 16 november 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

Patiënten met kanker ervaren vaak pijn die gepaard gaat met een sterke afname van de kwaliteit van leven. De behandeling van pijn bij kanker moet multidisciplinair worden aangepakt, met een centrale rol voor de patiënt. In dit leerartikel beantwoorden wij verschillende vragen over pijn bij kanker die zijn gesteld door huisartsen en internisten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het meten van pijn, de medicamenteuze en interventionele behandeling van oncologische pijn, bijwerkingen, opiaattolerantie en -verslaving, en barrières die de behandeling van pijn bij kanker bemoeilijken. De conclusie van dit leerartikel is dat de behandeling van pijn bij kanker uit meerdere facetten bestaat en bij voorkeur multidisciplinair wordt aangepakt, met een centrale rol voor de patiënt.

Auteursinformatie

Contact A. Dahan (a.dahan@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Leiden: drs. M.D. Hellinga, dr. M. Niesters, prof.dr. A. Dahan en dr. J. Fleisch anesthesiologen-pijnspecialisten.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke D. Hellinga ICMJE-formulier
Marieke Niesters ICMJE-formulier
Albert Dahan ICMJE-formulier
Jürgen Fleisch ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties