De behandeling van acute wonden

Richtlijnen
17-07-2013
Fleur E. Brölmann, Hester Vermeulen, Peter M.N.Y.H. Go en Dirk T. Ubbink

Samenvatting

  • De interdisciplinaire, evidencebased richtlijn ‘Wondzorg’ beschrijft de behandeling en organisatie van de wondzorg voor volwassenen en kinderen met acute wonden in de hele zorgketen.

  • In de richtlijn worden 5 uitgangsvragen beantwoord met 38 aanbevelingen over reiniging, pijnbestrijding, instructies aan de patiënt, wondmaterialen en organisatie van wondzorg.

  • De richtlijn adviseert onder meer om primair gesloten wonden niet te reinigen, acute open wonden te reinigen met schoon kraanwater, de WHO-pijnladder te gebruiken voor de keuze van analgetica tegen continue wondpijn, lidocaïne of prilocaïne te geven voor lokale pijnbestrijding bij manipulaties, primair gesloten wonden niet te bedekken met verbandmateriaal, simpele bedekkers te gebruiken voor open wonden en de patiënt heldere instructies mee te geven.

  • De richtlijn geeft ook adviezen over registratie, documentatie en overdracht van gegevens over de wond en stelt voor duidelijke afspraken te maken over verwijzingen en verantwoordelijkheden.