De relatie tussen overgewicht en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij kinderen en adolescenten

Nieuws
L.E. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2027

Overgewicht bij jongeren houdt verband met dislipidemie, hyperinsulinemie en hypertensie. De meeste onderzoeken zijn echter moeilijk te vergelijken, omdat de niveaus van de risicofactoren individueel onderzocht zijn of er gebruik is gemaakt van percentielafstanden (kwartielen) om overgewicht en risicofactoren te classificeren. Freedman et al. vergeleken 7 transversale onderzoeken die in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties