Oncologische interventieradiologie

De radioloog als behandelaar bij kanker

Klinische praktijk
Maurice A.A.J. van den Bosch
Warner Prevoo
Edwin van der Linden
Martijn R. Meijerink
Otto M. van Delden
Willem P.Th.M. Mali
Jim A. Reekers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A532
Abstract

Samenvatting

  • Oncologische interventieradiologie is een nieuw specialisme dat zich toelegt op beeldgestuurde minimaal invasieve behandeling van patiënten met kanker.

  • Radiologische interventies zijn een nieuw alternatief naast de 3 pijlers (chirurgie, chemotherapie en radiotherapie) waarop de behandeling van de kankerpatiënt traditioneel berust.

  • Radiologische interventies bij kanker worden ingedeeld in 3 categorieën: intra-arteriële technieken; technieken voor tumorablatie; palliatieve ingrepen.

  • Twee voorbeelden van dergelijke interventies in Nederlandse ziekenhuizen zijn de intra-arteriële radio-embolisatie van colorectale levermetastasen met radioactieve yttriummicrosferen en de radiofrequentieablatie onder CT-geleide van tumoren zoals het niercelcarcinoom.

  • Alle radiologische interventies bij patiënten met kanker vinden plaats onder directe beeldsturing, om de instrumenten op de plaats van de tumor te brengen en de interventie te monitoren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie, Utrecht.

Dr. M.A.A.J. van den Bosch en prof.dr. W.P.Th.M. Mali, radiologen.

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Radiologie, Amsterdam.

Drs. W. Prevoo, radioloog.

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Radiologie, Den Haag.

Drs. E. van der Linden, radioloog.

VU Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amsterdam.

Drs. M.R. Meijerink, radioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Radiologie, Amsterdam.

Dr. O.M. van Delden en prof.dr. J.A. Reekers, radiologen.

Contact dr. M.A.A.J. van den Bosch (m.a.vandenbosch@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties