Radiofrequente ablatie: een goede aanvulling op het behandelarsenaal voor levertumoren

Opinie
K.P. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:854-6
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 857 en 880.

Thermoablatie heeft een plaats veroverd bij de behandeling van levertumoren. Nadat aanvankelijk cryoablatie (tumordestructie door bevriezing) populair was, heeft radiofrequente ablatie (RFA; destructie door hitte) momenteel de voorkeur.1 De basis hiervoor werd gelegd door de Franse fysioloog Jacques d’Arsonval (1851-1940). Hij ontdekte dat elektromagnetische golven met een frequentie hoger dan 10 kHz (10.000/s) voor medische doeleinden bij de mens toepasbaar zijn, zonder dat deze pijn of spiercontracties veroorzaken. De ionenbewegingen in het weefsel die ontstaan als gevolg van de hoogfrequente golven veroorzaken wrijvingswarmte en daarmee een stijging van de temperatuur. Na toepassingen in de urologie en de neurochirurgie werd in 1961 RFA voor het eerst op de lever toegepast door Lounsberry. Dat is slechts 9 jaar nadat de eerste leverresectie door Lortat-Jacob werd uitgevoerd en beschreven.2

indicaties voor rfa

Tot op heden zien velen de partiële leverresectie als…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Chirurgie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Contact Hr.dr.K.P.de Jong, chirurg (k.p.de.jong@chir.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties