Een nieuwe vorm van beeldgestuurde tumorablatie

Irreversibele elektroporatie

Klinische praktijk
Hester J. Scheffer
Karin Nielsen
Aukje A.J.M van Tilborg
Jenny M. Vieveen
M. Petrousjka van den Tol
Martijn R. Meijerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7176
Abstract

Samenvatting

Irreversibele elektroporatie (IRE) is een nieuwe, niet-thermische, beeldgestuurde tumorablatietechniek. Door de toediening van meerdere hoog-voltage elektrische pulsen ontstaan er gaten in de celmembraan, waardoor cellen hun homeostatische eigenschappen verliezen en doodgaan. Het voordeel boven andere lokale ablatieve technieken is dat IRE selectief de cellen vernietigt, terwijl de extracellulaire matrixstructuur intact blijft. Het anatomisch raamwerk waar kwetsbare structuren zoals galwegen, bloedvaten, ureters en zenuwen hun vorm en stevigheid aan ontlenen, blijft hierdoor gespaard tijdens IRE. Hierdoor kunnen tumoren die vlakbij deze kwetsbare structuren liggen veilig geableerd worden. Zowel wereldwijd als in Nederland lopen er verschillende klinische studies naar de veiligheid en effectiviteit van IRE voor centrale levertumoren en pancreastumoren, die vanwege hun anatomische ligging ongeschikt zijn voor de huidige lokale behandelingen (chirurgische resectie, radiotherapie en thermische ablatie). Hoewel de langetermijnresultaten nog onbekend zijn lijkt de toekomst van IRE veelbelovend. Voor de multidisciplinaire behandeling van kanker is IRE mogelijk een waardevolle toevoeging.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam

Afd. Radiologie: drs. H.J. Scheffer, arts-onderzoeker; drs. A.A.J.M van Tilborg, arts-assistent; dr. M.R. Meijerink, interventieradioloog.

Afd. Chirurgie: drs. K. Nielsen, arts-onderzoeker; dr. M.P. van den Tol, chirurg.

Afd. Anesthesiologie: drs. J.M. Vieveen, anesthesioloog.

Contact dr. M.R. Meijerink (mr.meijerink@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Hester J. Scheffer ICMJE-formulier
Karin Nielsen ICMJE-formulier
Aukje A.J.M van Tilborg ICMJE-formulier
Jenny M. Vieveen ICMJE-formulier
M. Petrousjka van den Tol ICMJE-formulier
Martijn R. Meijerink ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties