De prijs van gezonde voeding

Opinie
Jaap C. Seidell
Jutka Halberstadt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7590
Abstract

Veranderingen in de prijs en beschikbaarheid van voedsel hebben de afgelopen eeuw een enorme invloed gehad op ons bestedings- en voedingspatroon. Gaven we rond 1900 nog ruim de helft van ons inkomen uit aan voedsel, in 1960 was dat percentage nog maar 30% en dat daalde verder naar 16% in 1980 en 11% in 2011.1 Circa een derde van ons eetbudget gaat tegenwoordig op aan eten buiten de deur en kant-en-klaarmaaltijden. We hebben dus nog nooit zo goedkoop gegeten, maar de prijsdaling was niet voor alle soorten voedsel hetzelfde. De New York Times liet zien dat in de periode 1978-2008 verse groenten en fruit circa 40-50% duurder werden terwijl de prijzen van frisdrank en boter met zo’n 30% daalden en bier 15% goedkoper werd.2 Prijsontwikkelingen hebben onmiskenbaar een invloed op het koopgedrag van mensen. Een gezonder voedingspatroon kan daarom in theorie worden gestimuleerd door prijsmaatregelen van de overheid…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afdeling Gezondheidswetenschappen, Amsterdam.

Prof.dr.ir. J.C. Seidell, epidemioloog-voedingskundige; drs. J. Halberstadt, psycholoog en onderzoeker.

Contact prof.dr. J.C. Seidell (j.c.seidell@vu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap C. Seidell ICMJE-formulier
Jutka Halberstadt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties