De prevalentie van urine-incontinentie bij oudere vrouwen

Onderzoek
A.L.M. Kok
F.J. Voorhorst
C.M.C. Halff-Butter
J. Janssens
P. Kenemans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:98-3
Abstract

Samenvatting

Bij een steekproef werden aan vrouwen van 60 jaar en ouder in de gemeente Amstelveen in maart 1989 vragen gesteld over het voorkomen van incontinentie voor urine, alsook over een aantal factoren die mogelijk verband houden met urine-incontinentie. Tevens werd de hinder die men van de urine-incontinentie ondervond in dagelijkse activiteiten onderzocht. In een verpleeghuis opgenomen vrouwen werden van deelneming aan het onderzoek uitgesloten. Van 1049 verstuurde enquêtes werden er 719 geanalyseerd. Statistische bewerking vond plaats met behulp van de χ2- en de χ2-trend-toets, en de invloed van onderscheiden determinanten met multivariate logistische regressie. De prevalentie van urine-incontinentie was 23,5, met een lichte stijging bij toename van de leeftijd. Bij 14,0 van de vrouwen kwam dagelijks urineverlies voor. Het aantal vrouwen van 60 jaar en ouder in Nederland, buiten verpleeghuizen, met urine-incontinentie.kan geschat worden op 328.000. De vrouwen in de onderzoeksgroep met urine-incontinentie hadden vaker pollakisurie, nycturie en een beperkte mobiliteit en gebruikten vaker diuretica dan de niet-incontinente vrouwen. Met uitzondering van diureticagebruik bleken deze factoren onafhankelijk van elkaar samen te hangen met incontinentie. Dagelijkse activiteiten werden belemmerd als gevolg van de incontinentie bij 65,3 van de vrouwen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Mw.A.L.M.Kok; dr.F.J.Voorhorst, gynaecoloog-epidemioloog (tevens afd. Theorie der Geneeskunde, Epidemiologie en Biostatistiek); mw.C.M.C.Halff-Butter, researchverpleegkundige; prof.dr.J.Janssens en prof.dr.P.Kenemans, gynaecologen.

Contact mw.A.L.M.Kok

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties