Is de nieuwe huisarts aansprakelijk als anderen hem niet informeren?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1326

Rectificatie

Per 26 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Vraag

Is de nieuwe huisarts aansprakelijk als anderen hem niet informeren?

Juridische achtergrond

Wanneer u als arts de behandeling van een patiënt van een voorganger overneemt, is het van belang dat u snel over alle noodzakelijke medische informatie beschikt – en ook nadien relevante informatie blijft ontvangen. Dit geldt voor alle ‘nieuwe’ behandelaars, maar – gelet op hun regiefunctie – voor huisartsen in het bijzonder. Ik beperk mij hieronder daarom grotendeels tot deze beroepsgroep.

Tot de noodzakelijke informatie waarover een nieuwe huisarts zo spoedig mogelijk dient te beschikken behoort in de eerste plaats een afschrift van het medisch dossier. Dit gebeurt in de regel elektronisch. Daarnaast moet de nieuwe huisarts alle uitslagen ontvangen van het onderzoek dat hij of zij heeft aangevraagd. Voorts is het van belang dat andere behandelaars hem als nieuwe huisarts van de patiënt van relevante informatie gaan voorzien.

Rond de tijdige toezending van het dossier aan…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Ook interessant

Reacties