Is een medisch specialist verplicht de huisarts te informeren?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3007

Rectificatie

Per 18 maart 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Juridische achtergrond

Medisch specialisten zien patiënten vaak na een verwijzing door de huisarts. Een patiënt heeft een dergelijke verwijzing in veel gevallen nodig om de behandeling door een medisch specialist vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Via het systeem van verwijzingen en terugkoppeling door de medisch specialist houdt de huisarts ook zicht op de gezondheid en de behandeling van zijn patiënten.

De vraag is of huisartsen door een medisch specialist ook moeten worden geïnformeerd over de onderzoeksuitkomsten of het ontslag na behandeling.1

In juridische zin is het antwoord op deze vraag niet zo eenvoudig. Door de huisarts te informeren worden er, zoals dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet, ‘gegevens over gezondheid’ uitgewisseld. Volgens dezelfde AVG zijn dat ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze gegevens mogen in de regel niet worden uitgewisseld of anderszins worden verwerkt, tenzij daarvoor een speciale rechtvaardiging geldt.

Met verwijzing Ingeval een huisarts een patiënt verwijst naar…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist ( a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Gerelateerde artikelen

Reacties