Is een medisch specialist verplicht de huisarts te informeren?

Juridische vraag
17-07-2018
A.C. (Aart) Hendriks

Per 18 maart 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Juridische achtergrond

Medisch specialisten zien patiënten vaak na een verwijzing door de huisarts. Een patiënt heeft een dergelijke verwijzing in veel gevallen nodig om de behandeling door een medisch specialist vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Via het systeem van verwijzingen en terugkoppeling door de medisch specialist houdt de huisarts ook zicht op de gezondheid en de behandeling van zijn patiënten.

De vraag is of huisartsen door een medisch specialist ook moeten worden geïnformeerd over de onderzoeksuitkomsten of het ontslag na behandeling.1

In juridische zin is het antwoord op deze vraag niet zo eenvoudig. Door de huisarts te informeren worden er, zoals dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet, ‘gegevens over gezondheid’ uitgewisseld. Volgens dezelfde AVG zijn dat ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze gegevens mogen in de regel niet worden uitgewisseld of anderszins worden verwerkt, tenzij daarvoor een speciale rechtvaardiging geldt.

 

Met verwijzing Ingeval een huisarts een patiënt verwijst naar een medisch specialist met een vraag (‘geachte collega, gaarne uw ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing