Mag een patiënt tegen doktersadvies in naar huis?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1085

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Rectificatie

Per 15 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet.

Vraag

Wat als een patiënt tegen doktersadvies in naar huis wil?

Juridische achtergrond

Doet een arts er goed aan van een patiënt te verlangen dat hij schriftelijk verklaart de arts en de instelling te zullen vrijwaren tegen aansprakelijkheid bij een vervroegd ontslag op verzoek van de patiënt?

Het is aan de orde van de dag dat patiënten eerder naar huis willen dan de behandelend arts verstandig lijkt. Zolang een patiënt niet gedwongen is opgenomen, zoals bepaalde groepen psychiatrische patiënten en personen met een strafrechtelijke veroordeling, is er in de regel weinig dat een arts kan doen om de terugkeer naar huis te beletten. Sterker, het is niet toegestaan een wilsbekwame persoon, die niet op last van de rechter of anderszins van zijn vrijheid is beroofd, te beletten naar huis te gaan.

Staat een arts dan volledig met lege handen als hij denkt dat het onverantwoord is als een patiënt, al…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Ook interessant

Reacties