De Nederlandse versie van 'McGill pain questionnaire': een betrouwbare pijnvragenlijst

Onderzoek
W.A. van der Kloot
R.A.B. Oostendorp
J. van der Meij
J. van den Heuvel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:669-73
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of de ‘McGill pain questionnaire’ vertaald in het Nederlands (MPQ-DLV) een betrouwbaar instrument is om pijn te meten.

Opzet

Enquête.

Plaats

Faculteit der Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden.

Methode

De MPQ-DLV werd 3 keer ingevuld door 92 patiënten die behandeld werden met fysiotherapie. In groep I (n = 62) 2 keer vóór en 4 h na fysiotherapeutische behandeling. In groep II (n = 30) 1 keer vóór, direct na en 4 h na behandeling. De enquête bevatte vragen om (a) de aard en intensiteit, (b) de lokalisatie en het beloop van de pijn en (c) de effecten van de lijn op het dagelijkse leven vast te stellen, en verder (d) visueel-analoge schalen (VAS-schalen) voor pijnintensiteit. De antwoorden op onderdelen (a) en (b) werden samengevat in 9 indices. Voor alle indices werden voor elke afname Cronbachs α– coëfficiënten berekend en voor alle vragen en pijnindices werden test-hertestcorrelatiecoëfficiënten berekend tussen de scores.

Resultaten

De test-hertestcorrelaties van de 9 indices en de VAS-scores varieerden van 0,62 tot 0,93 (mediaan: 0,84) en Cronbachs α-coëfficiënten van de indices van 0,61 tot 0,85 (0,72).

Conclusie

De MPQ-DLV is een betrouwbaar instrument om pijn te meten.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, faculteit Sociale Wetenschappen, vakgroep Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek, Postbus 9555, 2300 RB Leiden.

Dr.W.A.van der Kloot, psycholoog.

Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie, Amersfoort.

Prof.dr.R.A.B.Oostendorp en J.van den Heuvel, fysiotherapeuten.

Leidse Hogeschool, Leiden. J.van der Meij, fysiotherapeut.

Contact dr.W.A.van der Kloot

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties