Vermindering van chronische buikpijn bij vrouwen die minder catastrofaal denken*

Onderzoek
Philomeen T.M. Weijenborg
Moniek M. ter Kuile
Jessica P. Gopie
Philip Spinhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2109
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beloop nagaan van chronische buikpijnklachten bij vrouwen en de factoren bepalen die samenhangen met verandering in en aanpassing aan pijn op langere termijn.

Opzet

Follow-uponderzoek

Methode

Alle vrouwen, die in het verleden een chronisch-buikpijnteam van een academisch ziekenhuis bezochten, werden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Zowel bij het eerste bezoek aan het chronisch-buikpijnteam als bij follow-up vulden zij zelf een aantal vragenlijsten in.

Resultaten

Van de achtereenvolgende 131 vrouwen, die voldeden aan de inclusiecriteria, waren er 84 (64%) bereid deel te nemen aan deze follow-upstudie. Na gemiddeld 3 jaar werden significante veranderingen gevonden wat betreft afname in pijnintensiteit, verbetering in aanpassing aan pijn (lichamelijk welbevinden en depressieve symptomen), afname in catastroferende gedachten over pijn en verbetering in het gevoel controle te hebben over pijn. Deze veranderingen hingen niet samen met sociodemografische, aan pijn gerelateerde of klinische variabelen. Pijncognities en pijncopingstrategieën gemeten bij het begin waren geen voorspellende variabelen voor veranderingen in de ernst van de pijn bij follow-up. Wel hing de afname van catastroferende gedachten over pijn samen met vermindering in pijnintensiteit en verbetering in aanpassing aan de pijn, met name wat betreft lichamelijk welbevinden en depressieve symptomen.

Conclusie

Na 3 jaar follow-up werd bij vrouwen met chronisch buikpijn een vermindering in de ernst van de pijn waargenomen die niet samenhing met pijncognities en pijncopingstrategieën voor het omgaan met pijn. Een afname van catastroferende gedachten over pijn voorspelde de betere uitkomst wel.

Auteursinformatie

*De resultaten van dit onderzoek werden eerder gepubliceerd in Eur J of Pain (2009;13:768-75) met als titel ‘Predictors of outcome in a cohort of women with chronic pelvic pain – a follow-up study’.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie: dr. P.T.M. Weijenborg, gynaecoloog; dr.M.M. ter Kuile en drs.J.P. Gopie, psychologen.

Universiteit Leiden, Psychologisch Instituut: Philip Spinhoven, psycholoog.

Contact dr. P.T.M. Weijenborg (p.t.m.weijenborg@lumc.nl)

Verantwoording

Prof dr. F.W. Jansen, gynaecoloog aan het LUMC, gaf commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2010

Chronische buikpijn en cognities
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties