Geen verschil in effectiviteit

Chronische lage rugpijn: fysieke training, stapsgewijs opgevoerde activiteit met probleemoplossende training, of combinatie*

Onderzoek
Rob J.E.M. Smeets
Johan W.S. Vlaeyen
Alita Hidding
Arnold D.M. Kester
Geert J.M.G. van der Heijden
J. André Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B173
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of een combinatie van een fysieke training en gradueel opgevoerde activiteit met probleemoplossende-vaardigheidstraining effectiever is dan deze interventies afzonderlijk, 1 jaar na het einde van de interventie.

Opzet

Gerandomiseerd, gecontroleerde klinische multicentrische trial (www.controlled-trials.com; ISRCTN22714229).

Methode

Patiënten van 18-65 jaar met beperkingen door chronische aspecifieke lage rugklachten die werden verwezen voor revalidatiebehandeling, werden in clusters van 4 achtereenvolgende patiënten per deelnemend revalidatiecentrum gerandomiseerd. Zij kregen fysieke training (aerobe training en spierversterkende training van lage rugstrekkers; APT), graduele hervatting van activiteiten gebruikmakend van operante-gedragstherapeutische principes en probleemoplossende-vaardigheidstraining (CBT), een combinatiebehandeling van APT en CBT (CT), of een wachtlijstbehandeling (gedurende 10 weken geen behandeling). Het primaire doel van het onderzoek was om nagaan of de CT in vergelijking met de APT en met de CBT leidde tot 2,5 punten extra afname in de score op de ‘Roland disability questionnaire’, gecorrigeerd voor centrum van behandeling, cluster van 4 patiënten en aanvangsscore. Secundaire uitkomstmaten waren patiëntspecifieke klachten, zelf ervaren verbetering, pijn, depressie en uitvoering van 6 fysieke taken.

Resultaten

Er werden 223 patiënten geïncludeerd. Alleen voor de actieve interventies werden 1 jaar follow-upgegevens verzameld (n = 172). Gedurende een jaar na het einde van de behandeling leidden alle actieve interventies tot vermindering van beperkingen en secundaire uitkomstmaten, uitgezonderd pijn. Er werden geen significante verschillen in vermindering van beperkingen gevonden tussen de gecombineerde behandeling en de afzonderlijke interventies. Voor de verschillende secundaire uitkomstmaten werd alleen een significant hogere zelf ervaren verbetering gevonden voor de afzonderlijke interventies in vergelijking met gecombineerde interventie.

Conclusie

De gecombineerde behandeling waarin fysieke training werd geïntegreerd met gradueel opgevoerde activiteit met probleemoplossende-vaardigheidstraining was niet effectiever voor patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten dan de afzonderlijke interventies.

Auteursinformatie

Revalidatiecentrum Centrum Blixembosch, Eindhoven.

Universiteit Maastricht.

Capaciteitsgroep Medische, Klinische en Experimentele Psychologie: prof.dr. J.W.S. Vlaeyen, psycholoog-onderzoeker (tevens: Universiteit van Leuven, afd. Psychologie, Leuven, België).

Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek: dr. A.D.M. Kester, statisticus.

CAPHRI: prof.dr. J.A. Knottnerus, huisarts-onderzoeker.

Atrium Medisch Centrum, afd. Innovatie & Onderzoek, Heerlen.

Dr. A. Hidding, epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. G.J.M.G. van der Heijden, epidemioloog.

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Pain (2008;134:263-72) met als titel ‘Chronic low back pain: physical training, graded activity with problem solving training, or both? The one-year post-treatment results of a randomized controlled trial’.

Contact Dr. R.J.E.M. Smeets, revalidatiearts-onderzoeker (rsmeets@iae.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: deze studie werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw), projectnummer 014-32-007.
Aanvaard op 21 mei 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties