Secundaire preventie van chronische lage rugpijn: een gedragsgeoriënteerde benadering

Klinische praktijk
J.W.S. Vlaeyen
R.J.E.M. Smeets
H.P.M. Mulder
R.A.G.B. Pelt
A.H.J. Bakker-Boerrigter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1544-9

Zie ook de artikelen op bl. 1537, 1539, 1542 en 1553.

De International Association for the Study of Pain (IASP) heeft in 1986 een classiticatiesysteem voor chronische-pijnsyndromen uitgewerkt.1Hoewel pijn meestal chronisch wordt genoemd wanneer de duur van de pijnklacht de periode van 6 maanden overschrijdt, geeft de IASP aan dat pijn chronisch is wanneer de normale genezingstijd wordt overschreden. Hoewel deze definitie geen onderscheid maakt tussen acute en chronische pijnklachten, wordt in de praktijk bij de benaming rekening gehouden met een tijdsdimensie en met een al dan niet aanwezige discrepantie tussen de observeerbare klachten en de objectiveerbare somatische bevindingen: acute pijn kan monodisciplinair en volgens het traditionele ziektemodel worden behandeld, terwijl chronische pijn een interdisciplinaire aanpak vergt. Opvallend hierbij is dat het tijdscriterium van 6 maanden voor chronische pijn door een aantal auteurs is teruggebracht tot 3 maanden en voor rugpijn zelfs tot 7 weken.23

Auteursinformatie

Instituut voor Revalidatie-Vraagstukken, Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek.

Revalidatie Centrum ‘Hoensbroeck’, Hoensbroek.

R.J.E.M.Smeets, assistent-geneeskundige; H.P.M.Mulder, ergotherapeut; R.A.G.B.Pelt, fysiotherapeut; mw.A.H.J.Bakker-Boerrigter, reumatoloog.

Contact Dr.J.W.S.Vlaeyen, klinisch psycholoog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties