De mythe van de dehospitalisatie

Klinische praktijk
P.J. Stolk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:395-8

Sedert enkele jaren wordt in vele landen gestreefd naar verkleining of zelfs opheffing van de psychiatrische inrichtingen. Hun bestaan zou het chronische verloop van geestesziekten bevorderen. In Nederland werd een moratorium op de bouw van psychiatrische ziekenhuizen bepleit,1 en bij de overheid bestaan plannen voor een aanzienlijke beddenreductie. Het is van belang, na te gaan welke gevolgen hiervan te verwachten zouden zijn.

Voorgeschiedenis

Op 24 februari 1409 was frater Jofré in Valencia op weg naar de kerk waar hij zou preken, toen hij er getuige van was dat straatjongens een krankzinnige uitscholden en met stenen gooiden. Het greep hem zo aan dat hij zijn predikbeurt gebruikte voor een pleidooi om een tehuis voor deze zieken te stichten. Dit leidde tot de eerste inrichting voor geesteszieken in het christelijke cultuurgebied. In ons land voltrok de geschiedenis zich op een vergelijkbare wijze: in Zutfen was het Engelbert Kreyninc, die door het…

Auteursinformatie

P.J.Stolk, psychiater, Julianalaan 72, 2628 BJ Delft.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties