Nieuwe interventies en indicaties

De mogelijke rol van ‘real world data’

Een labyrint
J.LP. (Hans) Kuijpens
Tjerk Heimens Visser
Andre Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7764
Abstract

Voor sommige behandelkeuzes is nog geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar. En soms is het praktisch niet mogelijk om er een RCT naar te verrichten. Is de toepassing van ‘real world data’ hiervoor een oplossing?

Samenvatting

Bij de keuze voor een behandeling zijn de verwachte resultaten en de bijwerkingen voor de patiënt de belangrijkste overwegingen. We weten echter dat het voorspellen van uitkomsten van een interventie moeilijk is. Dit geldt zeker voor zorgprofessionals, mede door het gebrek aan goede gerandomiseerde klinische studies. Algoritmen op basis van kunstmatige intelligentie (artificiële intelligentie; AI) zijn vaak getraind op routinematig verkregen klinische gegevens, zogenoemde ‘real world data’. Deze algoritmen kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes in de zorg, maar worden nog relatief weinig gebruikt. In dit artikel beschrijven we, vanuit het perspectief van een zorgaanbieder en twee zorgverzekeraars, de mogelijke rol van AI en real world data als hulpmiddel bij het maken van individuele behandelkeuzes waarbij bewijs uit gerandomiseerde klinische studies ontbreekt. Als voorbeeld nemen we de toepassing van AI bij het bepalen van de indicatie voor protonenradiotherapie.

Auteursinformatie

Coöperatie VGZ UA, Eindhoven: dr. J.L.P. Kuijpens, arts M&G. OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua, Tilburg: drs. T. Heimens Visser, innovator. Maastroo Clinic, Maastricht: prof.dr. A. Dekker, klinisch fysicus en hoogleraar clinical data sciences.

Contact A. Dekker (andre.dekker@maastro.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van ir. Niels van Gorp, senior specialist intelligence, VGZ, Arnhem die kritisch heeft meegelezen bij het schrijven van dit manuscript. Maastro Clinic ontvangt subsidie voor ondersteuning van haar top specialistische functie waarbij beleid voor verduurzaming van innovaties een belangrijk doel is.

Auteur Belangenverstrengeling
J.LP. (Hans) Kuijpens ICMJE-formulier
Tjerk Heimens Visser ICMJE-formulier
Andre Dekker ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties