Overwegingen bij de selectie van patiënten voor protonentherapie

Moeten innovaties in een RCT geëvalueerd worden?

Opinie
Dirk De Ruysscher
Liesbeth J. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6085
Abstract

Gerandomiseerde trials (RCT’s) geven de hoogste graad van zekerheid over verschillen in effectiviteit tussen twee behandelingen. Elders in het NTvG wordt de belangrijke vraag opgeworpen of RCT’s nodig zijn om aan te tonen dat protonentherapie superieur is aan een radiotherapeutische behandeling met fotonen. Het antwoord is volgens dat artikel ‘ja’, maar daar is wel wat op af te dingen.

RCT’s worden gezien als de hoogste graad van zekerheid (‘evidence’) om verschillen te staven, omdat ze toelaten om causaliteit tussen een interventie en een uitkomst aan te tonen of te verwerpen.1

RCT’s moeten echter ook voldoen aan meerdere criteria om bias te vermijden; het feit dat een onderzoek een RCT is (dat wil zeggen: gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep), is op zichzelf onvoldoende bewijs voor de aan- of afwezigheid van een effect.2 Elders in het NTvG snijdt Verkooijen in een interessant artikel de vraag aan of RCT’s nodig zijn om aan te tonen dat protonentherapie superieur is aan een radiotherapeutische behandeling met fotonen.3 In dit artikel gaan ook wij in op die vraag, en op de model-based selectie van patiënten voor behandelingen die nog niet in een RCT zijn onderzocht.

Kostbaar en langdurig

Het wordt steeds kostbaarder om een RCT uit te voeren en zeker in de…

Auteursinformatie

Maastricht University Medical Centre+, afd. Radiotherapie (Maastro), Maastricht: prof.dr. D.K.M. De Ruysscher en prof.dr. L.J. Boersma, radiotherapeuten-oncologen.

Contact L.J. Boersma (liesbeth.boersma@maastro.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Dirk De Ruysscher ICMJE-formulier
Liesbeth J. Boersma ICMJE-formulier
Protonentherapie en het belang van RCT’s
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg

Ook interessant

Reacties