Een pleidooi voor evaluatie van innovaties in de radiotherapie

Protonentherapie en het belang van RCT’s

Perspectief
Helena M. Verkooijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5462
Abstract

Samenvatting

Het tempo van innovatie binnen de radiotherapie is hoog. In de afgelopen jaren hebben twee grote innovaties hun intrede gedaan in Nederland: protonentherapie en MRI-gestuurde radiotherapie. Beide vormen, in theorie, een veelbelovende uitbreiding op het arsenaal van kankertherapieën. Financiële prikkels, druk van de industrie en de vraag van patiënten naar hoogtechnologische behandelingen hebben geleid – of dreigen te leiden – tot wijdverbreide implementatie van deze innovaties, zonder klinisch bewijs van betere effectiviteit.

Aan de hand van protonentherapie, de meest doorontwikkelde van beide innovaties, leg ik in dit artikel uit dat gerandomiseerde trials noodzakelijk zijn om te onderzoeken of en voor wie de theoretische voordelen van radiotherapeutische innovaties zich daadwerkelijk vertalen in klinisch relevante voordelen. Met een goed landelijk netwerk vanuit de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) waarin radiotherapeut-oncologen en klinisch fysici samenwerken, is Nederland in een unieke positie om deze belangrijke RCT’s uit te voeren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie Beeld en Oncologie, Utrecht: prof.dr. H.M Verkooijen, klinisch epidemioloog.

Contact H.M. Verkooijen (h.m.verkooijen@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: de auteur ontvangt onderzoeksfinanciering van KWF, de Europese Commissie (H2020), ZonMW en Elekta (Zweden). Het ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Helena M. Verkooijen ICMJE-formulier
Moeten innovaties in een RCT geëvalueerd worden?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg

Gerelateerde artikelen

Reacties