Een pleidooi voor realisme in het tijdperk van zichtbare zorg

De medisch specialist en de kwaliteitsnorm

Opinie
Ivo A.M.J. Broeders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4687
Abstract

Er zijn tegenwoordig steeds meer subjectieve informatiebronnen over individuele artsen beschikbaar. Maar ook objectieve prestaties worden in maat en getal zichtbaar gemaakt door middel van kwaliteitsindicatoren. Op deze manier kan duidelijk worden gemaakt voor de patiënt wie ‘de beste dokter’ is. Deze informatie kan positieve competitie opleveren, maar in dit tijdperk van zichtbare zorg zijn medisch specialisten ook kwetsbaar als verwachtingen te hoog gesteld worden. Behandelaars dienen te concurreren op het gebied van randvoorwaarden als wachttijd en communicatie, maar zij moeten zich ook conformeren aan normen voor volume en uitkomst van zorg die opgelegd worden door de beroepsgroep of het ministerie.

Uitmuntende resultaten van nieuwe behandeltechnieken in onderzoeksverband kunnen gezien worden als de kroon op het werk van artsen die zich met hart en ziel inzetten voor de ontwikkeling van deze technieken. Het verheffen van deze resultaten tot de norm kan echter schadelijk zijn voor de verspreiding van veelbelovende technieken…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amersfoort.

Contact Prof.dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg (tevens: technische geneeskunde, faculteit TNW, Universiteit Twente) (iamj.broeders@meandermc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 februari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties