De Landelijke Verloskunde Registratie: een veelbelovend begin

Opinie
S.E. Buitendijk
P.E. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1705-8

Veel westerse landen, bijvoorbeeld Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België, beschikken over registratiesystemen voor het vastleggen van gegevens over zwangerschap, geboorte en toestand van de pasgeborene. Deze registraties hebben alle als voornaamste doel inzicht te verschaffen in het systeem van perinatale zorg en in de gezondheidstoestand van de pasgeborene. Gegevens van deze registraties worden verder regelmatig gebruikt om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen binnen en tussen landen te vergelijken.1-3

In ons land bestaat een register van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarin alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer worden opgenomen. Een klein aantal gegevens over de moeder, zoals leeftijd en pariteit, wordt daarbij ook geregistreerd. Alleen van de doodgeboren kinderen en van de kinderen die binnen 1 week overlijden, worden geboortegewicht en zwangerschapsduur geregistreerd. Vergeleken met de registratie in vele andere westerse landen is de Nederlandse verplichte registratie zeer…

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO, afd. Jeugd en Gezondheid, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

Mw.S.E.Buitendijk, arts-epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Prof.dr.P.E.Treffers, gynaecoloog.

Contact mw.S.E.Buitendijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

T.
Dorresteijn

Ederveen, augustus 1993,

Naar aanleiding van het artikel van Buitendijk en Treffers wil ik graag opmerken dat het voor huisartsen inmiddels wel mogelijk is deel te nemen aan de Landelijke Verloskunde Registratie (1993; 1705-8). De verloskundige gegevens van 1992 uit mijn praktijk zijn alle door de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG) verwerkt. Ook het registratieformulier is qua codering geheel berekend op deelname door de huisarts. Geïnteresseerde huisartsen zou ik dan ook willen adviseren contact op te nemen met de SIG, tel. 030-345688.

T. Dorresteijn
S.E.
Buitendijk

Leiden, september 1993,

Wij zijn blij dat collega Dorresteijn opmerkt dat het voor huisartsen mogelijk is aan de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) deel te nemen. In tegenstelling tot verloskundigen en gynaecologen, registreren huisartsen echter (nog) niet op grote schaal in de LVR. Op dit moment hebben ongeveer 90 huisartspraktijken zich aangemeld bij de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG) voor deelname aan de LVR. Wij hopen natuurlijk met Dorresteijn dat dit aantal zich nog uit zal breiden en dat, wanneer huisartsen op landelijke schaal gaan deelnemen, ook voor hun deelname structurele financiering zal worden gevonden.

S.E. Buitendijk
P.E. Treffers