Positionering van de mamma door nieuwe en ervaren mammografielaboranten

De juiste instelling in borstkankerscreening*

Onderzoek
Cary van Landsveld-Verhoeven
Gerard J. den Heeten
Johanna M.H. Timmers
Mireille J.M. Broeders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9488
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de positioneringskwaliteit van mammogrammen gemaakt door nieuwe en ervaren beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) in het Nederlandse Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

Nieuwe MBB’ers dienen een opleidingsprogramma met goed gevolg af te ronden voordat zij in de screeningspraktijk mogen werken. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een praktijkexamen en de beoordeling van een portfolio. Daarnaast kent het screeningsprogramma een uitgebreid kwaliteitssysteem waarbij een organisatorische eenheid 3-jaarlijks wordt gevisiteerd. Tijdens de visitatie worden mammogrammen, gemaakt door ervaren MBB’ers van de gevisiteerde eenheid, beoordeeld op criteria die de positionering van de mamma betreffen. In deze retrospectieve studie werden 13.520 portfolio-beelden – gemaakt door nieuwe MBB’ers – en 14.896 visitatie-beelden – gemaakt door ervaren MBB’ers – beoordeeld op vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria zoals de afbeelding van de M. pectoralis.

Resultaten

De kwaliteit van de mammapositionering door nieuwe MMB’ers was significant beter dan die door ervaren MBB’ers (97 vs. 86% adequate opnamen in craniocaudale richting (p < 0,01) en 92 vs. 84% adequate opnamen in mediolateraal-oblique richting (p < 0,01)). Nieuwe MBB’ers scoorden beter op de meeste criteria voor craniocaudale opnamen, maar hadden meer moeite met bijvoorbeeld het afbeelden van de borst-buikovergang bij opnamen in mediolateraal-oblique richting dan ervaren MBB’ers. Overal het geheel genomen waren mammogrammen door nieuwe MBB’ers vaker adequaat omdat zij minder ernstige fouten maakten.

Conclusie

Nieuwe MBB’ers toonden een kwalitatief betere positioneringstechniek dan ervaren MBB’ers. Dit laat de noodzaak zien van continue monitoring en feedback in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker om de kwaliteit van de screeningsmammografie hoog te houden.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in European Radiology (2015; epub 19 mei) met als titel ‘Mammographic positioning quality of newly trained versus experienced radiographers in the Dutch breast cancer screening programme’. Afgedrukt met toestemming.

Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek, Nijmegen.

Drs. C. van Landsveld-Verhoeven, radiologisch laborant; prof.dr. G.J. den Heeten, radioloog (tevens: afd. Radiologie, AMC, Amsterdam); dr. J.M.H. Timmers, epidemioloog; dr. M.J.M. Broeders, epidemioloog (tevens: afd. Health Evidence, Radboudumc Nijmegen).

Contact drs. C. van Landsveld-Verhoeven (c.vanlandsveld-verhoeven@lrcb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cary van Landsveld-Verhoeven ICMJE-formulier
Gerard J. den Heeten ICMJE-formulier
Johanna M.H. Timmers ICMJE-formulier
Mireille J.M. Broeders ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties