Landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker volledig ingevoerd; resultaten van de implementatiefase 1990-1997

Onderzoek
Landelijk Evaluatie Team Voor Bevolkingsonderzoek Naar Borstkanker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1124-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de belangrijkste resultaten van het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de periode 1990-1997 in Nederland, waarbij alle vrouwen van 50-69 jaar voor een 2-jaarlijkse mammografie werden uitgenodigd.

Methode

Gegevens over de screening werden betrokken van de 9 screeningsregio's; gegevens over intervalcarcinomen en mammacarcinomen bij niet-gescreende vrouwen werden na koppeling met bestanden van gescreende vrouwen geleverd door de regionale kankerregistraties. Waargenomen resultaten werden vergeleken met verwachtingen die werden gebruikt in kosteneffectiviteitsanalysen vóór het invoeren van het bevolkingsonderzoek.

Resultaten

Van de bijna 4 miljoen vrouwen die tot en met 1997 voor het bevolkingsonderzoek waren uitgenodigd, nam 78,5 deel. Het bevolkingsonderzoek leidde per 1000 eerste screeningsonderzoeken tot 13,1 verwijsadviezen, 9,2 biopsiëen en 6,1 gedetecteerde mammacarcinomen, en per 1000 vervolgscreeningen tot 6,9 verwijsadviezen, 4,5 biopsiëen en 3,5 gedetecteerde mammacarcinomen; er waren regionale verschillen. In de eerste 2 jaar na een eerste screeningsonderzoek waren 0,96 intervalcarcinomen per 1000 vrouwjaren gediagnosticeerd (0,93 per 1000 vrouwjaren na vervolgscreeningen). Van de carcinomen die waren ontdekt bij screening was driekwart klein: ductaal carcinoma in situ (13) of invasief carcinoom ≤ 20 mm in doorsnede (63); van de invasieve carcinomen was 26 lymfeklierpositief. Deze stadiumverdeling was gunstiger dan die van intervalcarcinomen en van mammacarcinomen bij niet-gescreende vrouwen. Bij vervolgscreeningen was de borstkankerdetectie lager dan verwacht en de stadiumverdeling van de ontdekte carcinomen ongunstiger dan verwacht; verder kwamen de resultaten van het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker grotendeels overeen met de verwachtingen.

Auteursinformatie
Verantwoording

De leden van het landelijk evaluatieteam staan aan het einde van het artikel genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties