De eerste ervaring met mammascreening in de regio Enschede. I Effectiviteit

Onderzoek
A.G. Boekema
G. Dornseiffen
H.J. Mulder
R.A.I. de Vos
B.A. Kluft-de Haas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1757-60
Abstract

Samenvatting

De effectiviteit van de mammascreening in de regio Enschede werd na het eerste screeningsjaar geëvalueerd aan de hand van 7 indicatoren voor de gezondheidswinst op lange termijn: opkomst, voorspellende waarde van een positieve uitslag van de screeningstest, detectiecijfer, incidentiecijfer, tumorstadium, operatieve mogelijkheden en type operatie. De resultaten werden getoetst aan de landelijke cijfers afkomstig uit de kosten-effectiviteitsanalyse.

De opkomst (79), de voorspellende waarde (57) en het detectiecijfer (7,4 per 1000 gescreende vrouwen) lagen ruimschoots boven de landelijk gehanteerde cijfers (respectievelijk 70, 41 en 6,4 per 1000). Het incidentiecijfer in de leeftijdsklasse 50-69 jaar steeg conform de verwachting met een factor 2,5. Het tumorstadium verschilde significant (p < 0,001) van het stadium van de regulier gevonden mammacarcinomen, met verschuiving naar de lagere klassen (tumoren gemiddeld half zo groot). De bij screening gevonden tumoren kwamen significant (p < 0,01) vaker in aanmerking voor operatieve behandeling, waarbij meestal (niet significant vaker) een minder mutilerende operatie werd uitgevoerd.

Geconcludeerd wordt dat de mammascreening in de regio Enschede voldoet aan het criterium van effectiviteit. Vooral de combinatie van een grote voorspellende waarde en een relatief hoog detectiecijfer in vergelijking met de klinische incidentie in de voorgaande jaren is een aanwijzing voor de effectiviteit. Aangetekend wordt dat de gevonden effecten nog geen bewijs voor de gezondheidswinst op lange termijn vormen, maar slechts een indicatie voor de effectiviteit van de screening in de toekomst. Het positief effect van de mammascreening op de kwaliteit van leven staat nog ter discussie.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente, Haaksbergerstraat 84, 7513 EA Enschede.

A.G.Boekema, assistent-geneeskundige; mw.B.A.Kluft-de Haas, directeur.

Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Afd. Radiodiagnostiek: G.Dornseiffen, radiodiagnost.

Afd. Chirurgie: dr.H.J.Mulder, chirurg.

Streeklaboratorium, afd. Pathologie, Enschede.

R.A.I.de Vos, patholoog.

Contact A.G.Boekema

Ook interessant

Reacties