Indicaties en complicaties van de ICD

De implanteerbare defibrillator

Klinische praktijk
T.A. (Tim) Simmers
Frank A.L.E. Bracke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6328
Abstract

Samenvatting

  • Het implanteren van een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) is geïndiceerd als secundaire preventie van plotse hartdood bij patiënten die een levensbedreigende kamerritmestoornis hebben overleefd die geen omkeerbare of behandelbare oorzaak had.

  • Een ICD is geïndiceerd als primaire preventie van plotse hartdood bij patiënten met een linker-ventrikel-ejectiefractie (LVEF) ≤ 35%.

  • Een biventriculaire ICD is geïndiceerd bij patiënten met hartfalen ≥ klasse II volgens de ‘New York Heart Association’-classificatie, een verbreed QRS-complex en een LVEF ≤ 35%.

  • Richtlijnen maken geen onderscheid tussen man of vrouw of naar leeftijd, maar in de literatuur is er geen bewijs voor sterftereductie door ICD-therapie bij vrouwen en bij patiënten ≥ 70 jaar. Dit is relevant in de discussie over kosteneffectiviteit van de behandeling.

  • Plotse dood komt het vaakst voor bij patiënten met een LVEF ≥ 35%; het effect van ICD’s als primaire preventie is bij hen echter niet onderzocht.

  • De belangrijkste complicaties na ICD-implantatie zijn onterechte ICD-shocks en disfunctioneren van geleiders. Geautomatiseerde thuismonitoring maakt het mogelijk om technische defecten vroegtijdig te signaleren.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Eindhoven.

Dr. T.A. Simmers en dr. F.A.L.E. Bracke, cardiologen.

Contact dr. T.A. Simmers (tim.simmers@catharinaziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6328; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 7 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
T.A. (Tim) Simmers ICMJE-formulier
Frank A.L.E. Bracke ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties