De hand aan eigen pols geslagen

Klinische praktijk
J.-P.A. Nicolai
B. Verwey
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:153-5

Vraagt ge de weg naar de vrijheid?

Gij kunt hem vinden in elke ader

van uw lichaam.

Seneca

Dames en Heren,

Een volksgeloof wil, dat men de dood kan bewerkstelligen door de pols te doorsnijden. In de praktijk echter blijkt deze handelwijze zelden dit gevolg te hebben en leidt het veroorzaakte letsel tot nog weer andere problemen.

In de Engelstalige literatuur wordt terecht onderscheid gemaakt tussen ‘coarse’ en ‘delicate wrist cutters’.1-3 In het Nederlands wordt wel gesproken over ‘snijders’ versus ‘krassers’. Psychiatrisch gezien gaat het om verschillende groepen patiënten. Bij de groep polssnijders gaat het meestal om patiënten met een psychiatrische ziekte, zoals een depressie in engere zin waarbij suïcidaliteit en psychotische kenmerken het klinische beeld in hoofdzaak bepalen. Bij de polskrassers is er veeleer sprake van gedragsstoornissen (vooral in de adolescentie), angstneurotische of persoonlijkheidsstoornissen; suïcidaliteit bestaat hier in minder sterke mate.4 De krassers blijven in dit artikel…

Auteursinformatie

Regionaal Centrum voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem.

Dr.J.-P.A.Nicolai, plastisch chirurg.

Ziekenhuis Rijnstate, lokatie Gemeenteziekenhuis, PAAZ, Arnhem.

Contact B.Verwey, psychiater

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties