Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. I. Ogenschijnlijk kleine ongevallen: grote handletsels
Open

Klinische les
26-05-2000
C.A.M. Oostrom en P. Houpt
Zie ook de artikelen op bl. 965, 966, 973, en 999.

Dames en Heren,

Bij de huisarts en de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen dienen zich vaak patiënten aan met een handletsel. Exacte gegevens hierover zijn in Nederland niet beschikbaar. Geschat wordt dat 35 van alle letsels de bovenste extremiteit betreft; 15 tot 20 van alle patiënten op de SEH heeft een handletsel. Van dezen moet 5 worden opgenomen voor een operatie.1 De prognose van de handfunctie is uiteraard beter als zo spoedig mogelijk adequaat wordt ingegrepen.

Op basis van vier ziektegeschiedenissen willen wij illustreren hoe belangrijk het is een zorgvuldige anamnese af te nemen en een grondig onderzoek van de hand te verrichten, zelfs bij patiënten die een ogenschijnlijk minimaal handletsel hebben.2

Patiënt A is een 28-jarige rechtshandige houtbewerker. Hij meldde zich, via de huisarts, op de SEH van het ziekenhuis. Tijdens zijn werk prikte hij zich met een tand ...