Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. I. Ogenschijnlijk kleine ongevallen: grote handletsels

Klinische praktijk
C.A.M. Oostrom
P. Houpt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:961-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 965, 966, 973, en 999.

Dames en Heren,

Bij de huisarts en de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen dienen zich vaak patiënten aan met een handletsel. Exacte gegevens hierover zijn in Nederland niet beschikbaar. Geschat wordt dat 35 van alle letsels de bovenste extremiteit betreft; 15 tot 20 van alle patiënten op de SEH heeft een handletsel. Van dezen moet 5 worden opgenomen voor een operatie.1 De prognose van de handfunctie is uiteraard beter als zo spoedig mogelijk adequaat wordt ingegrepen.

Op basis van vier ziektegeschiedenissen willen wij illustreren hoe belangrijk het is een zorgvuldige anamnese af te nemen en een grondig onderzoek van de hand te verrichten, zelfs bij patiënten die een ogenschijnlijk minimaal handletsel hebben.2

Patiënt A is een 28-jarige rechtshandige houtbewerker. Hij meldde zich, via de huisarts, op de SEH van het ziekenhuis. Tijdens zijn werk prikte…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Plastische Chirurgie, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede.

Mw.C.A.M.Oostrom, plastisch chirurg.

Isala Klinieken, afd. Plastische Chirurgie, Zwolle.

Dr.P.Houpt, plastisch chirurg.

Contact mw.C.A.M.Oostrom

Ook interessant

Reacties