De groeisnelheid van paragangliomen

Klinische praktijk
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1650
Download PDF

Retrospectief hebben Jansen et al. een onderzoek verricht naar de groeisnelheid van paragangliomen (ook wel glomustumoren of chemodectomen genoemd) in het hoofd-halsgebied. Daarbij maakten zij gebruik van CT- en MRI-opnamen die in de loop van de tijd waren gemaakt van 48 paragangliomen bij 26 patiënten bij wie men gedurende een periode van gemiddeld 4,2 jaar een afwachtend beleid had gevoerd. Gedurende deze periode bleef in 10 gevallen de tumorgrootte onveranderd en 2 tumoren werden zelfs kleiner. Bij 29 paragangliomen (60) nam het tumorvolume echter met ? 20 toe. Voor deze laatste subgroep werd een gemiddelde tumorgroei berekend van 1 mm/jaar en een gemiddelde tumorverdubbelingstijd van 4,2 jaar. Voor de hele groep tezamen waren deze waarden respectievelijk 0,83 mm/jaar en 10,15 jaar. Bij heel kleine, maar ook bij zeer grote paragangliomen was de groeisnelheid gering; juist bij de middelmatig grote tumoren werd vaak een snelle groei vastgesteld. Dit zou kunnen wijzen op een bifasisch groeipatroon van paragangliomen. De onderzoekers wijzen erop dat de groeisnelheid van paragangliomen in het algemeen gering is, zodat men eigenlijk in alle gevallen gerechtigd is een houding van ‘wachten en scannen’ aan te nemen voordat men besluit tot een agressieve benadering van deze tumoren, met alle risico's van dien.

Jansen JC, Berg R van den, Kuiper A, Mey AGL van der, Zwinderman AH, Cornelisse CJ. Estimation of growth rate in patients with head and neck paragangliomas influences the treatment proposal. Cancer 2000;88:2811-6.

Gerelateerde artikelen

Reacties