De fluor-18-deoxyglucose(FDG)-probe: biopsie op geleide van FDG-activiteit

Klinische praktijk
Koen J. Hartemink
Sandra Muller
Yvo M. Smulders
M. Petrousjka van den Tol
Emile F.I. Comans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1884
Abstract

Samenvatting

Ofschoon positronemissietomografie-computertomografie (PET-CT) de diagnostiek van maligne en inflammatoire afwijkingen heeft verbeterd, is naast beeldvormend onderzoek vaak aanvullend pathologisch onderzoek van een afwijking noodzakelijk om een definitieve diagnose te kunnen stellen. Soms is een afwijking niet met conventionele beeldvormende onderzoeken zichtbaar, maar wel op een PET-scan met fluor-18-deoxyglucose (FDG). Soms ook is een afwijking door de ligging of grootte niet percutaan te puncteren. In die gevallen kan de chirurg sinds kort een FDG-probe-geleide biopsie of excisie verrichten. Hierbij spoort de chirurg tijdens de operatie afwijkingen op die het radioactieve FDG hebben opgenomen – FDG-avide afwijkingen – om deze te verwijderen voor histopathologisch onderzoek. Deze techniek verkleint de kans op onbedoelde verwijdering van niet-representatief weefsel en kan behulpzaam zijn bij lokalisatie van FDG-avide afwijkingen, ten behoeve van radicale resectie. FDG-probe-geleide chirurgie kan de sensitiviteit van een diagnostische excisie verhogen.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: drs. K.J. Hartemink, drs. S. Muller (thans: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk) en dr. M.P. van den Tol, chirurgen.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. Y.M. Smulders, internist-vasculair geneeskundige.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: prof.dr. E.F.I. Comans, nucleair geneeskundige.

Contact drs. K.J. Hartemink (kjhartemink@hetnet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 juli 2010

Ook interessant

Reacties