De draagbare kunstnier: belofte voor de toekomst?

Klinische praktijk
Maarten Wester
Karin G.F. Gerritsen
Walther H. Boer
Jaap A. Joles
Jeroen P. Kooman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6965
Abstract

Samenvatting

Er bestaat behoefte aan draagbare dialyseapparatuur om de flexibiliteit van de behandeling en de zelfredzaamheid van de dialysepatiënt te vergroten. Huidige nierfunctievervangende therapie middels intermitterende hemodialyse is levensverlengend maar belastend, tijdrovend en immobiliserend. Bijkomende nadelen zijn het discontinue karakter van de behandeling. Peritoneaaldialyse is een goed alternatief, maar geeft een relatief beperkte klaring van afvalstoffen en maakt het gebruik van hoge glucoseconcentraties in het dialysaat noodzakelijk. Draagbare apparatuur zou toegepast kunnen worden als vervanging of als ondersteuning van bestaande dialysetechnieken. Momenteel lopen er meerdere initiatieven voor de ontwikkeling van draagbare dialyseapparatuur, waaronder in Nederland. Sommige technieken zijn al zo ver ontwikkeld dat zij in een preklinisch stadium onderzocht kunnen worden, maar nog geen van de technieken is goedgekeurd voor reguliere toepassing bij patiënten. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier. Er zijn echter nog vele uitdagingen te overwinnen.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Nefrologie en hypertensie, Utrecht.

Drs. M.Wester, arts-onderzoeker; dr. K.G.F. Gerritsen, internist-nefroloog; dr. W.H. Boer, internist-nefroloog; dr. J.A. Joles, dierenarts.

Maastricht UMC, afd. Nefrologie, Maastricht.

Prof.dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog.

Contact drs. M.Wester (m.wester@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6965; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 14 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten Wester ICMJE-formulier
Karin G.F. Gerritsen ICMJE-formulier
Walther H. Boer ICMJE-formulier
Jaap A. Joles ICMJE-formulier
Jeroen P. Kooman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties