Dialysebehandeling bij eindstadium nierfalen

Klinische praktijk
Alferso C. Abrahams
Brigit C. van Jaarsveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4337
Abstract

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Arts voor verstandelijk gehandicapten 1
Huisarts 1
Internist 1
Openbaar apotheker 1
Specialist ouderengeneeskunde (Verenso) 1
Ziekenhuisapotheker 1
Physician Assistant 1

Samenvatting

  • De behandelmogelijkheden voor patiënten in het eindstadium van nierfalen zijn niertransplantatie, hemodialyse, peritoneale dialyse of afzien van nierfunctievervangende therapie (conservatieve behandeling).
  • Bij hemodialyse worden uremische toxinen en vocht verwijderd door bloed gemiddeld 3 keer per week gedurende 4 uur via een vaattoegang door een kunstnier te leiden.
  • Bij peritoneale dialyse (PD) worden uremische toxinen en vocht verwijderd via het peritoneum, door dagelijks een aantal keren per dag speciale vloeistof via een PD-katheter in en uit de buik te laten lopen.
  • Peritoneale dialyse wordt thuis uitgevoerd; hemodialyse geschiedt in een ziekenhuis of dialysecentrum, maar kan ook thuis uitgevoerd worden.
  • Beide vormen van dialyse hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en kennen hun eigen specifieke complicaties. Bij hemodialyse zijn dit vooral vaattoegangsproblemen en intradialytische hypotensie, bij peritoneale dialyse zijn dit het optreden van peritonitis en membraanfalen.
Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.
Abonneren
Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Nefrologie en Hypertensie, Utrecht: dr. A.C. Abrahams, internist-nefroloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Nefrologie, Amsterdam: dr. B.C. van Jaarsveld, internist-nefroloog.

Contact B.C. van Jaarsveld (b.jaarsveld@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Beide auteurs zijn hoofdonderzoekers van het DOMESTICO-project (Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes). Drs. L. Heuveling en dr. T. Hoekstra van Nefrovisie leverden gegevens aan over dialysepatiënten in Nederland.

Auteur Belangenverstrengeling
Alferso C. Abrahams ICMJE-formulier
Brigit C. van Jaarsveld ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties