Hypotensieve perioden tijdens hemodialyse

Klinische praktijk
J.P. Kooman
F.M. van der Sande
K.M.L. Leunissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2137-40
Abstract

Samenvatting

- Hypotensieve perioden komen frequent voor bij dialysepatiënten.

- De pathogenese van dialysehypotensie is multifactorieel. De initiërende factor is een daling van het bloedvolume. Belangrijke bijdragende factoren zijn structurele cardiovasculaire afwijkingen en een inadequate vasculaire reactiviteit tijdens dialyse.

- Tijdens geïsoleerde ultrafiltratie, dialyse met vloeistof van lagere temperatuur (bijvoorbeeld 36°C) en hemofiltratie is de vasculaire reactiviteit duidelijk toegenomen ten opzichte van standaardhemodialyse.

- De belangrijkste verklarende factor voor deze verschillen in vasculaire reactiviteit is de thermische energiebalans tijdens de verschillende behandelingsvormen.

- Bij een kritische afname van de cardiale vulling kan de Bezold-Jarish-reflex optreden, leidende tot paradoxale vasodilatatie en bradycardie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.J.P.Kooman, F.M.van der Sande en prof.dr.K.M.L.Leunissen, internisten-nefrologen.

Contact dr.J.P.Kooman (jkoo@sint.azm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties