Cardiovasculaire ziekten bij dialysepatiënten

Klinische praktijk
J.P. Kooman
K.M.L. Leunissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1084-7
Abstract

Samenvatting

- De cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit zijn sterk verhoogd bij dialysepatiënten ten opzichte van die in de algemene populatie.

- Vaak zijn cardiovasculaire afwijkingen reeds voor het begin van de dialyse aanwezig. De pathogenese is ook bij dialysepatiënten multifactorieel bepaald.

- De prevalentie van linkerventrikelhypertrofie is sterk verhoogd. Door middel van adequate therapie is gedeeltelijke regressie mogelijk.

- Cardiale ischemie komt veel voor bij dialysepatiënten en kan optreden zonder ernstig coronarialijden. De prognose van het myocardinfarct bij dialysepatiënten is verminderd ten opzichte van de algemene populatie.

- Tot op heden is er geen bewezen verschil tussen de verscheidene dialysetechnieken op de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, terwijl niertransplantatie wel een gunstige invloed lijkt te hebben.

- Vroegtijdige diagnose en behandeling gericht op risicofactoren voor cardiovasculaire morbiditeit is aangewezen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.J.P.Kooman en prof.dr.K.M.L.Leunissen, internisten-nefrologen.

Contact dr.J.P.Kooman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties