Epidemie van cardiovasculaire ziekten bij patiënten onder chronische hemodialyse; verscherpte aandacht nodig voor volumebelasting

Opinie
E.J. Dorhout Mees
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1079-83
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1084 en 1093.

Toen Belding Scribner in 1960 twee patiënten demonstreerde die zonder nierfunctie met chronische hemodialyse in goede gezondheidstoestand waren gebleven, ontmoette hij slechts scepsis in de nefrologische wereld. Vooral de hoge kosten zouden prohibitief zijn voor een algemene toepassing. Het tegendeel bleek het geval: dialysebehandeling werd een industrie waarin miljoenen omgaan en tal van fabrieken brengen ieder jaar een nieuw model kunstnier uit, als waren het auto's. Duizenden patiënten leven thans dankzij deze behandeling. Ondanks dit spectaculaire succes is er echter toenemende twijfel of hun gezondheid en levensverwachting wel zo goed zijn als zou moeten en kunnen.

cardiovasculaire complicaties: preventie mogelijk?

De Amerikaanse National Kidney Foundation stelde onlangs een adviesgroep aan die na moet gaan hoe de ‘epidemie van cardiovasculaire ziekten’ bij dialysepatiënten kan worden bestreden.1 Aan het rapport van deze commissie, dat gebaseerd is op 941 geselecteerde artikelen, ontleen…

Auteursinformatie

Contact Prof.dr.E.J.Dorhout Mees, emeritus hoogleraar Nefrologie aan de universiteit te Utrecht en te Izmir (m.dorhoutmees@tref.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties