De draagbare kunstnier: hoe staan de zaken?

5 jaar later
Maarten Wester
Maaike K. van Gelder
Jaap A. Joles
Marianne C. Verhaar
Jeroen P. Kooman
Karin G.F. Gerritsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3728
Abstract

Samenvatting

Draagbare dialyseapparaten geven dialysepatiënten de mogelijkheid om thuis te dialyseren en vergroten daarmee hun mobiliteit en autonomie. Centraal in de ontwikkeling van deze apparaten staat het ontwikkelen van een strategie om dialysaat te hergebruiken. Momenteel wordt in Nederland toegewerkt naar een klinische trial met een draagbaar hemodialyseapparaat van circa 10 kg en naar een klinische trial met een draagbaar systeem van circa 10 kg voor peritoneale dialyse met continue flow.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Nefrologie en Hypertensie, Utrecht: dr. M. Wester, prof.dr. M.C. Verhaar en dr. K.G.F. Gerritsen, internisten-nefrologen; drs. M.K. van Gelder, arts-onderzoeker; dr. J.A. Joles, dierenarts. Maastricht UMC+, afd. Nefrologie, Maastricht: prof.dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog.

Contact M. Wester (maarten.wester@ghz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het werk van M. Wester, M.K. van Gelder, J.A. Joles and K.G.F. Gerritsen wordt financieel ondersteund door de Nierstichting (grant NT 12.05). M.K. van Gelder, J.A. Joles and K.G.F. Gerritsen ontvangen ook subsidie van de Europese Commissie (WEAKID, Horizon 2020 research and innovation program, grant agreement no. 733169).

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten Wester ICMJE-formulier
Maaike K. van Gelder ICMJE-formulier
Jaap A. Joles ICMJE-formulier
Marianne C. Verhaar ICMJE-formulier
Jeroen P. Kooman ICMJE-formulier
Karin G.F. Gerritsen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties