Continue arterioveneuze hemodiafiltratie: een nieuwe nierfunctievervangende techniek

Klinische praktijk
M.C. Vos
H.H. Vincent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:561-5

Zie ook het artikel op bl. 572.

De laatste decennia zijn er ter behandeling van uremie of overvulling diverse technieken ontwikkeld. Hemofiltratie, hemodialyse en peritoneale dialyse zijn het bekendst en worden voornamelijk gebruikt bij chronische nierinsufficiëntie. De behandeling van acute nierinsufficiëntie vraagt door het veelal gecompliceerde ziektebeeld, een andere aanpak. Snelle daling van de concentratie van ureum, zoals men ziet tijdens conventionele intermitterende hemodialyse en hemofiltratie, kan een osmotisch desequilibrium tussen het extra- en intracellulaire compartiment tot gevolg hebben. Te zamen met de bij deze patiënten noodzakelijke vochtonttrekking zal dit mogelijk leiden tot intravasculaire ondervulling en hypotensie. Ook kunnen neurologische stoornissen optreden. Intermitterende hemofiltratie heeft in principe dezelfde bezwaren, terwijl bovendien de bij deze techniek vereiste hoge bloedstroomsnelheid met een dialysecatheter meestal niet wordt gehaald. Peritoneale dialyse wordt veelal gefrustreerd door lekkage langs de catheter, waardoor de behandeling niet snel genoeg op gang komt. Recentelijk is er een nieuwe techniek…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Inwendige Geneeskunde 1, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Mw.M.C.Vos; dr.H.H.Vincent, internist-nefroloog.

Contact dr.H.H.Vincent

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties