Een nieuw perspectief op het meten van de kwaliteit van leven

De ‘capability’-benadering

Perspectief
Marc van Hoof
Steven F.G. Jeuring
Robert J. Stokroos
Manuela A. Joore
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9234
Abstract

Een van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidseconomie is de kosten van de gezondheidszorg en het zorgbudget beheersbaar te houden en de schaarse zorg op een juiste manier te verdelen over de bevolking. Voor een optimale allocatie van het zorgbudget maakt men idealiter gebruik van gezondheidseconomische evaluaties. Deze evaluaties geven handvatten om beslissingen te nemen en richtlijnen op te stellen over welke behandelingen worden vergoed.1 Op deze manier kan de gezondheid van de bevolking gemaximaliseerd worden binnen het beperkte budget.

In gezondheidseconomische evaluaties wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van ‘quality-adjusted life years’ (QALY’s). Dit is het product van de verwachte overleving en de kwaliteit van leven per levensjaar.2 De kwaliteit van leven wordt gemeten met vragenlijsten, zoals de ‘Short form health survey-36’ (SF-36), ‘Health utilities index’ (HUI) Mark III en ‘European quality of life-5 dimensions’ (EQ-5D) van de EuroQol-groep.

De EQ-5D bestaat uit 5 dimensies: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Afd. Keel-, Neus-, en Oorheelkunde: drs. M. van Hoof, arts-onderzoeker kno; prof.dr. R.J. Stokroos, kno-arts.

Afd. Interne Geneeskunde, onderafdeling Maag-, darm- en leverziekten: drs. S.F.G. Jeuring, arts-onderzoeker mdl (tevens: Maastricht University, School of Nutrition and Translational Research in Metabolism).

Afd. Klinische Epidemiologie en Medische Technologie Assessment: dr. M.A. Joore, senior onderzoeker health technology assessment.

Contact drs. M. van Hoof (marc.hoofvan@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De eerste 2 auteurs droegen in gelijke mate bij aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marc van Hoof ICMJE-formulier
Steven F.G. Jeuring ICMJE-formulier
Robert J. Stokroos ICMJE-formulier
Manuela A. Joore ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties