De bureaucratisering van het medisch specialistisch ambacht.

Media
F.C.J. Stevens
J. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2102

F.C.J.Stevens, De bureaucratisering van het medisch specialistisch ambacht. Een vergelijkend onderzoek naar bureaucratie en professie in twintig ziekenhuisafdelingen. 173 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1987. Prijs: ingen. ƒ 35,-.

Met veel belangstelling heb ik het proefschrift van de organisatiedeskundige Stevens ter hand genomen in de verwachting mijn dagelijkse werkomgeving met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties