De arbeidssatisfactie van artsen in academische en algemene ziekenhuizen

Onderzoek
F.C.J. Stevens
H. Philipsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1459-63
Abstract

Samenvatting

Verslag wordt gedaan van een onderzoek naar tevredenheid van artsen in academische en algemene ziekenhuizen. Binnen 20 medisch-specialistische ziekenhuisafdelingen (algemene heelkunde, interne geneeskunde en radiodiagnostiek) is nagegaan welke factoren verschillen in tevredenheid kunnen verklaren. Het onderzoek wijst uit, dat er een negatieve correlatie is tussen een als hoog ervaren werklast en tevredenheid, dat tevreden artsen er een betrekkelijk ruime taakopvatting op nahouden en hun inkomen een ondergeschikt beroepsmotief vinden.

Radiodiagnosten zijn het meest tevreden met de werkomstandigheden, internisten het minst. Medische specialisten zijn meer tevreden dan assistent-geneeskundigen. Er wordt op gewezen, dat medische specialisten en assistent-geneeskundigen blijkbaar behoefte hebben aan regelmaat en normale werktijden: men creëert graag routines binnen een professionele werksfeer.

In het kader van de toenemende bureaucratisering van het werk van de specialist wordt geconcludeerd dat de nadelen van bureaucratisering zoals externe invloeden blijkbaar irriteren, terwijl de voordelen zoals standaardisering van de beroepsuitoefening voldoening geven.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Vakgroep Medische Sociologie: dr.F.C.J.Stevens, socioloog.

Vakgroep Verplegingswetenschap: prof.dr.H.Philipsen, socioloog.

Contact dr.F.C.J.Stevens

Ook interessant

Reacties