De betrouwbaarheid van antenatale echografische diagnostiek van neurale-buisdefecten; een prospectief onderzoek

Onderzoek
M.J. Korenromp
R. Kriek
H. van den Born-van den Broek
Ph. Stoutenbeek
H.W. Bruinse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1298-302
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepaling van de diagnostische en de klinische waarde van antenataal echografisch onderzoek ter detectie van neurale-buisdefecten.

Opzet

Prospectief onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Methode

Bij 739 zwangeren met een vergrote kans op een neurale-buisdefect bij de foetus werd gericht echografisch onderzoek verricht.

Resultaten

De sensitiviteit van de methode bedroeg 91,7, de specificiteit 99,8, de voorspellende waarde van een positieve uitslag 84,6 en die van een negatieve uitslag 99,9.

Conclusie

Deskundig echografisch onderzoek en goede counselling kunnen vooral bij zwangeren met een slechts licht vergrote kans op een foetus met een neurale-buisdefect invasieve diagnostiek vervangen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Verloskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.M.J.Korenromp en mw.H.van den Born-van den Broek, verloskundigen; R.Kriek, dr.Ph.Stoutenbeek en dr.H.W.Bruinse, gynaecologen.

Contact mw.M.J.Korenromp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties