De bestrijding van een vermeende epidemie met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in een verpleeghuis
Open

Onderzoek
13-05-1999
C.J.P.A. Hoebe

Auteursinformatie

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oostelijk Zuid-Limburg, Postbus 155, 6400 AD Heerlen.
C.J.P.A.Hoebe, arts infectieziektenbestrijding (e-mail: choebe@knmg. nl).