Een uitbraak van meticilline-resistente Staphylococcus aureus in een verpleeghuis

Onderzoek
P.G.H. Peerbooms
W. Kelly
C.T. van Doorenmaalen
A. Leentvaar-Kuypers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1565-7
Abstract

Samenvatting

Beschreven worden de gevolgen van de opname van een patiënt gekoloniseerd met meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in een Amsterdams verpleeghuis (312 bedden), de verspreiding van de MRSA onder medebewoners (in totaal 8 gevallen) en verzorgenden en de genomen maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Tijdens de hele periode waarin de MRSA circuleerde in het verpleeghuis (april 1990-januari 1991) werd door middel van periodieke bacteriologische controle de verspreiding onder medebewoners en personeelsleden gevolgd. Ondanks het nemen van strikte isolatiemaatregelen conform de richtlijnen zoals die gehanteerd worden in ziekenhuizen, kon verdere verspreiding niet worden verhinderd. Opheffen van de isolatie in combinatie met instructie van de personeelsleden ging samen met een daling van het aantal nieuwe besmettingen. Er stierven in deze periode 4 van de 8 bewoners die besmet waren. Het verloop van deze epidemie geeft aan dat beperkte hygiënische maatregelen zoals opgesteld door de Werkgroep Infectie Preventie haalbaar en toereikend zijn om de verspreiding van MRSA in verpleeghuizen tegen te gaan.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Streeklaboratorium: P.G.H.Peerbooms, microbioloog.

Afd. Infectieziekten: mw.A.Leentvaar-Kuypers, arts infectieziekten.

Dr. Sarphatihuis, Amsterdam.

Mw.W.Kelly en mw.C.T.van Doorenmaalen, verpleeghuisartsen.

Contact P.G.H.Peerbooms

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties