De behandeling van de oudere patiënt met acute myeloïde leukemie

Klinische praktijk
B. Löwenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2157-9
Abstract

Samenvatting

– Meer dan de helft van de patiënten met acute myeloïde leukemie is 60 jaar of ouder. In tegenstelling tot de behandelingsresultaten bij jongere patiënten vallen die bij oudere patiënten tegen, doordat zij intensieve chemotherapie moeilijker verdragen, er bij hen sneller complicaties optreden door cardiale en pulmonale comorbiditeit, er eerder toxiciteit ontstaat door verminderde lever- en nierfunctie en zij vaak een type leukemie van een hoger risicotype hebben.

– Met remissie-inductietherapie met een antracyclinederivaat en cytarabine wordt bij ongeveer 50 van de oudere patiënten complete remissie bereikt; 15-20 van hen is na 2-3 jaar vrij van leukemie en heeft een goede kwaliteit van leven.

– Onderzoeken naar behandelingen ter verbetering van de overleving, vooral met behulp van groeifactoren, en naar ontwikkeling van methoden waarbij ongevoeligheid van leukemie tegen chemotherapie wordt opgeheven, hebben vooralsnog geen klinisch relevante resultaten opgeleverd.

– Door toediening van chemotherapie aan alleen oudere patiënten zonder ernstige comorbiditeit en met een behandelingswens, door evaluatie van de respons na 1 chemokuur en door selectieve voortzetting van de behandeling bij een gunstige reactie kunnen patiënten die wel en niet goed reageren op de behandeling van elkaar worden onderscheiden. Zo kan voor elke patiënt een optimaal behandelingsresultaat worden nagestreefd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Daniel den Hoed Kliniek, afd. Hematologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Prof.dr.B.Löwenberg, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties