Het myelodysplastische syndroom

Klinische praktijk
M.M.A.C. Langenhuijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2473-8

In 1987 verscheen in dit tijdschrift een caput over het myelodysplastische syndroom.1 Gegevens die sindsdien bekend zijn geworden, rechtvaardigen een nieuwe bespreking. Dit overzicht is gebaseerd op een selectie van deze gegevens. Uitgebreider informatie kan gevonden worden in een recent overzichtsartikel.2

Het myelodysplastische syndroom omvat een aantal ziektebeelden die als gemeenschappelijke kenmerken hebben het bestaan van een of meer cytopenieën in het perifere bloed en een meestal celrijk beenmerg met tekenen van een stoornis in de uitrijping van de verschillende celsoorten. Deze stoornis komt tot uiting in een ophoping van onrijpe cellen in het beenmerg en dikwijls ook in het bloed en allerlei morfologische afwijkingen, zowel in het beenmerg als in het bloed. Het syndroom vindt zijn oorsprong in een klonale afwijking van een hematopoëtische stamcel. De oudere naam ‘preleukemie’ is minder juist, omdat slechts bij een deel van de patiënten de ziekte overgaat in acute leukemie. De…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Hematologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Prof. dr.M.M.A.C.Langenhuijsen, internist-hematoloog.

Verbeteringen

Ook interessant

Reacties