Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:256
Download PDF

In het referaat van F.P.J.Peters, ‘Captopril voor diabetici met microproteïurie zonder hypertensie?’ (1991; 2494) moeten microproteïurie en proteïnurie gelezen worden als respectievelijk microalbuminurie en albuminurie, en de eerste zin van de afsluitende alinea als: De schrijvers besluiten dat door captoprilmedicatie het ontstaan van DN kan worden uitgesteld bij diabetespatiënten met een normale bloeddruk en microalbuminurie.

In het artikel van M.M.A.C.Langenhuijsen, ‘Het myelodysplastische syndroom’ (1991; 2473-8), staan tabel 1 op bl. 2474 en tabel 3 op bl. 2475 niet correct afgedrukt. Hieronder volgen de juiste weergaven.

Het myelodysplastische syndroom

Gerelateerde artikelen

Reacties