De ademcassette; een bruikbaar hulpmiddel bij hyperventilatie

Onderzoek
W.P.A. Boellaard
D.J. van Doorninck
A.C. Roldaan
H.C.J. van Klink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:567-70
Abstract

Samenvatting

De ademcassette (Hyperfree) werd getest bij 10 patiënten met het hyperventilatiesyndroom. De patiënten voerden drie afzonderlijke keren een hyperventilatie-provocatie van twee minuten uit. Meteen na de provocatie werd gevraagd te proberen uit de hyperventilatie te komen, eerst zonder enig hulpmiddel, en later met een plastic zak en met de ademcassette. Door middel van een capnograaf werd het uitgeademde vol CO2 geregi streerd. Het gebruik van de ademcassette en dat van de plastic zak gaven een vergelijkbaar herstel van het vol CO2 binnen 10 min te zien.

Na zes weken gebruik in het dagelijks leven werd de patiënten een vragenformulier toegestuurd. Hieruit bleek dat alle patiënten de ademcassette voortaan zouden blijven gebruiken. Zij verklaarden het apparaatje vooral handig en gemakkelijk in het gebruik te vinden. De meesten droegen de ademcassette altijd bij zich, hetgeen hun een geruststellend gevoel gaf.

Auteursinformatie

Diaconessenhuis, afd. Longziekten, Postbus 9650, 2300 RD Leiden. W.P.A.Boellaard en D.J.van Doorninck, co-assistenten; H.C.J.van Klink, longarts.

Ziekenhuis Bronovo, afd. Longziekten, 's-Gravenhage.

Dr.A.C.Roldaan, longarts.

Contact H.C.J.van Klink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties