Darmperforatie bij het plaatsen van een tensievrij vaginaal bandje wegens stressincontinentie

Klinische praktijk
E.W.M. Janszen
W.S. van der Vloedt
J.G. de Wall
A.L. Milani
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1057-60
Abstract

Samenvatting

Bij een 46-jarige, niet-obese vrouw met blanco voorgeschiedenis werd wegens stressincontinentie voor urine een tensievrij vaginaal bandje (TVT) aangebracht. Bij peroperatieve cystoscopie bleek dat beide geleidepennen van de TVT-band de blaas hadden geperforeerd. De TVT-procedure werd afgebroken wegens onvoldoende zicht in de blaas door een bloeding. Postoperatief had patiënte toenemende buikpijn, collapsneiging en een Hb-daling. Er werd besloten tot een laparotomie. Naast een hematoom in het spatium retropubicum werden 2 steekgaatjes door de dunne darm gevonden, die werden gesloten. Darmperforatie bij een TVT-procedure is een zeldzame complicatie met soms fatale afloop, die echter wel in de literatuur is beschreven; daarbij lijkt er onderrapportage te zijn. Patiënten kunnen direct postoperatief klachten krijgen, maar in uitzonderlijke gevallen ook pas na enkele maanden. Bij onbegrepen klachten na een minimaal invasieve ingreep als de TVT-procedure moet dus ook aan de mogelijkheid van een darmperforatie worden gedacht. Omdat deze zeldzame complicatie levensbedreigend kan zijn, is spoedige herkenning van groot belang.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1057-60

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, Reinier de Graafweg 3, 2625 AD Delft.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: mw.E.W.M.Janszen, arts in opleiding tot gynaecoloog (thans: gynaecoloog, Ziekenhuis Bronovo, Den Haag); hr.A.L.Milani, gynaecoloog.

Afd. Urologie: hr.J.G.de Wall, uroloog.

Ziekenhuis Bethesda, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Hoogeveen.

Mw.W.S.van der Vloedt, gynaecoloog.

Contact mw.E.W.M.Janszen (e.janszen@gmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties